S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel”

s. Răuțel, r-l Fălești, MD-5945, Republica Moldova

Număr de telefon:

0-231-20044

0-259-53291

Fax:

0-259-53290

Email:

contact@rautel.md
sergiu.rosca@rautel.md

Website:

www.rautel.md