Vă oferim următoarele servicii:

  • Creșterea și producerea hibrizilor de porumb semincer;
  • Prestarea serviciilor de primire, curățare, uscare, prelucrare, calibrare, tratare, ambalare a produselor semincere;
  • Prestarea serviciilor de primire,curățare și depozitare a cerealelor;
  • Prestarea serviciilor agrotehnice;
  • Prestarea serviciilor de transport rutier;
  • Prestarea serviciilor de încărcare în vagoane și acces la transportul feroviar;
  • Prestarea serviciilor de păstrare și comercializare a produselor petroliere;
  • Prestarea serviciilor de depozitare și comercializare a produselor agrochimice.